NAJEM

Najem gumenjaka je možen dnevno, vikend ali večdnevni najem. Gumenjak si lahko izposodite na sedežu podjetja oziroma po dogovoru vzdolž Jadrana. Priporočamo vam vsaj 14 dnevno predhodno rezervacijo, ker je v glavni sezoni povpraševanje veliko.


Rezervacija

Stranka določi obdobje, v katerem želi najeti gumenjak.

Najemniku se pošlje predračun in najemno pogodbo. Do datuma zapadlosti predračuna ne ponujamo drugim strankam istega gumenjaka za obdobje, v katerem želi stranka najeti gumenjak.

Stranka mora do datuma zapadlosti poravnati 30% celotnega zneska predračuna (akontacija) in vrniti en izvod pravilno izpolnjene najemne pogodbe. Obenem stranka pošlje fotokopijo osebnih dokumentov (osebnih izkaznic oz. potnih listov ter plovnega dovoljenja) vseh voznikov gumenjaka. S tem si stranka zagotovi rezerviran termin.


Plačilo

Najkasneje 10 dni pred začetkom najemnega obdobja mora najemnik plovila na transkacijski račun podjetja nakazati še preostanek (70%) zneska predračuna, poleg tega pa še varščino v pogodbeni višini.


Prevzem

Na dan prevzema se najemniku obrazloži delovanje gumenjaka in opreme, naredi se zapisnik ob prevzemu in odda gumenjak v uporabo. Prevzem plovila je ob 14.00 uri oz. po dogovoru z najemnikom plovila.


Vrnitev

Vrnitev plovila je do 11.00 ure. Ob vrnitvi plovila se naredi zapisnik, s katerim se ugotovi stanje gumenjaka in opreme. Če sta gumenjak in oprema v takšnem stanju kot ob prevzemu, se varščina vrne takoj ali najkasneje v dveh delovnih dneh od vrnitve gumenjaka.


Odpoved rezervacije

Stranka ima pravico do odpovedi rezervacije in vračila vplačane akontacije.
Če je najem odpovedan do 30 dni pred začetkom najemnega obdobja – vrnemo 90% vrednosti akontacije.
Če je najem odpovedan do 15 dni pred začetkom najemnega obdobja – vrnemo 50% vrednosti akontacije.
Če je najem odpovedan manj kot 8 dni pred začetkom najemnega obdobja – vrnemo 30% vrednosti akontacije.