Najem gumenjaka je možen dnevno, vikend ali večdnevni najem. Gumenjak si lahko izposodite na sedežu podjetja oziroma po dogovoru vzdolž Jadrana. Priporočamo vam vsaj 14 dnevno predhodno rezervacijo, ker je v glavni sezoni povpraševanje veliko.


Rezervacija

Stranka določi obdobje, v katerem želi najeti gumenjak.

Najemniku se pošlje predračun in najemno pogodbo. Do datuma zapadlosti predračuna ne ponujamo drugim strankam istega gumenjaka za obdobje, v katerem želi stranka najeti gumenjak.

Stranka mora do datuma zapadlosti poravnati 30% celotnega zneska predračuna (akontacija) in vrniti en izvod pravilno izpolnjene najemne pogodbe. Obenem stranka pošlje fotokopijo osebnih dokumentov (osebnih izkaznic oz. potnih listov ter plovnega dovoljenja) vseh voznikov gumenjaka. S tem si stranka zagotovi rezerviran termin.


Plačilo

Najkasneje 10 dni pred začetkom najemnega obdobja mora najemnik plovila na transkacijski račun podjetja nakazati še preostanek (70%) zneska predračuna, poleg tega pa še varščino v pogodbeni višini.


Prevzem

Na dan prevzema se najemniku obrazloži delovanje gumenjaka in opreme, naredi se zapisnik ob prevzemu in odda gumenjak v uporabo. Prevzem plovila je ob 14.00 uri oz. po dogovoru z najemnikom plovila.


Vrnitev

Vrnitev plovila je do 11.00 ure. Ob vrnitvi plovila se naredi zapisnik, s katerim se ugotovi stanje gumenjaka in opreme. Če sta gumenjak in oprema v takšnem stanju kot ob prevzemu, se varščina vrne takoj ali najkasneje v dveh delovnih dneh od vrnitve gumenjaka.


Odpoved rezervacije

Stranka ima pravico do odpovedi rezervacije in vračila vplačane akontacije.
Če je najem odpovedan do 30 dni pred začetkom najemnega obdobja – vrnemo 90% vrednosti akontacije.
Če je najem odpovedan do 15 dni pred začetkom najemnega obdobja – vrnemo 50% vrednosti akontacije.
Če je najem odpovedan manj kot 8 dni pred začetkom najemnega obdobja – vrnemo 30% vrednosti akontacije.